Przejdź do treści

Outsourcing w motoryzacji i przemyśle

Read time: 4 minuty
Outsourcing w motoryzacji i przemyśle. Europa Workintense
Outsourcing w motoryzacji i przemyśle. Europa Workintense

Przemysłowe outsourcing i outsourcing w branży motoryzacyjnej: Unikalne usługi dla właścicieli firm

Zajmujemy się realizacją kompleksowych systemów, procesów i funkcji oraz produkcją całkowitą lub częściową z dużym udziałem pracy manualnej. Współpracujemy w procesach produkcyjnych, logistycznych i technologicznych produkcji oraz usług.

Przemysłowy outsourcing i outsourcing w branży motoryzacyjnej oznaczają umowne przeniesienie procesów biznesowych i funkcji produkcyjnych między zamawiającym, naszą agencją outsourcingową, a jednym z naszych partnerów umownych. Celowy outsourcing polega na realizacji zamówienia i konkretnego zadania, a następnie wprowadzeniu wyniku do działania zamawiającego.

W ramach usług przemysłowego outsourcingu i outsourcingu w branży motoryzacyjnej oferujemy wynajem mocy produkcyjnych naszych partnerów umownych w celu zapewnienia kompleksowych procesów i realizacji osiągniętych celów. Gwarantujemy ich realizację i wykonanie.

Przemysłowy outsourcing i outsourcing w branży motoryzacyjnej

Naszym głównym celem w ramach działu "przemysłowy outsourcing" jest realizacja działań w zakresie kompleksowych systemów, procesów produkcyjnych, logistycznych i technologicznych oraz konkretnych elementów o znacznym udziale pracy ręcznej.

Zajmujemy się pokryciem procesów podczas sezonowych wahań w produkcji. Potrafimy optymalizować procesy, dysponujemy wykwalifikowanymi i specjalistycznymi zasobami oraz oferujemy nowe rozwiązania techniczne i specjalistyczne. Dzięki temu pomagamy naszym klientom znacznie posuwać się naprzód w ogólnym procesie produkcji.

Obszary współpracy w przemysłowym outsourcingu

 • Przemysł przetwórczy i produkcja
 • Logistyka, inżynieria mechaniczna
 • Lekki przemysł
 • Budownictwo
 • Outsourcing w branży motoryzacyjnej
 • Przemysł spożywczy
 • Opieka zdrowotna
 • Usługi
 • Administracja, HR i księgowość
 • Technologia informacyjna

Outsourcing w branży motoryzacyjnej i przemysłowej: Formy współpracy

Współpraca w branży motoryzacyjnej i przemysłowej odbywa się w jednym z poniższych sposobów:

 1. Zapewnienie własnych mocy i utworzenie zakładu. Potrafimy przejąć część procesu produkcyjnego lub cały proces produkcyjny do naszych mocy produkcyjnych. Zapewniamy współpracę produkcyjną bezpośrednio w zakładzie klienta poprzez utworzenie własnego zakładu z interpretacją osiągniętych przez nas celówi ich implementacją w dalszych działaniach klienta. W ramach tej współpracy realizujemy następujące zawody: pracowników fizycznych (zarówno wykwalifikowanych, jak i niewykwalifikowanych), pracowników technicznych i rzemieślniczych, pracowników manualnych, pracowników IT, menedżerów, pracowników administracyjnych i obsługowych.
 2. Umowne przeniesienie kompleksowych systemów na niewykorzystany rynek pracy. Zapewniamy część produkcji systemowej opartej na współpracy produkcyjnej. Jesteśmy w stanie przenieść kompleksowy system z wysokim udziałem pracy ręcznej na rynek pracy, w którym obecnie występuje wystarczająca liczba wykwalifikowanej siły roboczej, szczególnie w regionach Europy Wschodniej. W ten sposób dostarczamy firmom wykwalifikowaną kadrę do działań operacyjnych. Oferujemy pełną gwarancję za wykonane produkty lub świadczone usługi.

Korzyści z współpracy w ramach usługi przemysłowego outsourcingu

Podstawą całej współpracy są nasi pracownicy, których osobiście rekrutujemy i weryfikujemy. Są to głównie obywatele Ukrainy, państw UE i innych krajów, posiadający stałe miejsce zamieszkania lub obywatelstwo w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub odpowiednie pozwolenie na pobyt.

Oprócz zasobów ludzkich dysponujemy również:

 • Rozległymi zdolnościami produkcyjnymi i magazynowymi w Republice Czeskiej i na Ukrainie.
 • Nowoczesnymi technologiami produkcji.
 • Innowacyjnym oprogramowaniem.
 • Zdolnością do automatyzacji dotychczasowych czynności manualnych.

Dzięki tym zasobom jesteśmy w stanie harmonizować procesy w każdej dziedzinie i przenosić umiejętności i know-how.

Czy zainteresowała Państwa oferta naszych usług w zakresie outsourcingu w branży motoryzacyjnej i przemysłowego outsourcingu? Umówcie się na spotkanie handlowe z jednym z naszych konsultantów za pośrednictwem poniższego formularza.

Usługi outsourcingowych procesów oraz funkcje

Kim jesteśmy

Ředitel společnosti Europa WORKINTENSE

Ing. Ivan Rozman

Założyciel firmy

„Jesteśmy w stanie bardzo szybko odpowiedzieć na Twoje potrzeby i wymagania, bez względu na to, gdzie i kiedy się pojawią. Staramy się zapewniać naszym partnerom profesjonalną obsługę na najwyższym poziomie dzięki naszemu wykwalifikowanemu personelowi."

Kontakt: rozman@workintense.eu

Vedoucí marketingového oddělení

Ing. Ivan Rozman

Kierownik Działu Marketingu

„Nasza siła przedsiębiorcza i innowacyjna polega na wymianie doświadczeń w naszych różnorodnych projektach. Dzielimy się naszą wiedzą, która pozwala nam stale zwiększać produktywność, wprowadzać innowacje i gruntownie doskonalić personel oraz procesy i działania operacyjne.“

Kontakt: ivan.rozman@workintense.eu

Vedoucí obchodního oddělení

Mgr. Lidia Ignatiukova

Kierownik działu biznesowego

„Oferujemy firmom zgodnie z ich potrzebami rzetelny, wykwalifikowany i zmotywowany personel z Europy Wschodniej (zwłaszcza Ukrainy). Jesteśmy jedną z najlepszych agencji zatrudnienia na rynku czeskim.“

Kontakt: lida.ignatyuk@workintense.eu

HR manager

Mgr. Jan Kupec

Kierownik projektu / Kierownik HR

„Pomożemy Ci znaleźć odpowiedni personel do twoich projektów biznesowych. Skontaktuj się z nami, a zapewniamy wykwalifikowanych pracowników, których potrzebujesz do sprawnego prowadzenia firmy.“

Kontakt: jan.kupec@workintense.eu

Recruiter

Mariia Palinchak

Specjalista ds. Pozyskiwania klientów

„Uczciwe partnerstwo i zadowolenie wszystkich interesariuszy to podstawa naszej działalności. Zostań jednym z naszych zadowolonych klientów.“

Kontakt: m.palinchak@workintense.eu

Recruiter

Svitlana Volyk

Specjalista ds. Pozyskiwania klientów - Polska

„Pomożemy Ci w najszybszy sposób i najkrótszy termin znaleźć wykwalifikowany personel. Wzajemna pomóc – gwaracja rozwoju i sukcesu.”

Kontakt: s.volyk@workintense.eu

„Uczciwe partnerstwo i zadowolenie wszystkich interesariuszy to podstawa naszej działalności. Zostań jednym z naszych zadowolonych klientów.“