Usługi outsourcingowych procesów oraz funkcje
You are here:
  1. Home
  2. / Usługi outsourcingowe

Automotive a Logistic outsourcing

Usługi outsourcingowych procesów oraz funkcje
Usługi outsourcingowych procesów oraz funkcje

Usługi outsourcingowych procesów oraz funkcje

Agencja outsourcingowa Europa Workintense sp. z o.o. koncentruje się na wdrażaniu jednostek systemowych, procesów i funkcji, produkcji całkowitej lub częściowej, w których występuje znaczna część pracy ręcznej.

Outsourcing z Europa Workintense oszczędza koszty i personel.

W szczególności zajmujemy się wdrażaniem kompletnych jednostek produkcji i procesów technologicznych w produkcji, logistyce, usługach i IT. Wypełniamy nasze zobowiązania umowne bezpośrednio w naszej działalności przy pomocy naszych własnych mocy produkcyjnych przydzielonych w Europie Środkowej i Wschodniej.

Inną opcją jest utworzenie własnego zakładu zlokalizowanego w pobliżu działalności naszego partnera lub bezpośrednie wydzierżawienie zdolności produkcyjnych partnera, aby zapewnić kompletne procesy, a następnie integrację spełnionych celów w celu dalszego przetwarzania przez Klienta.

Między innymi prowadzimy również outsourcing procesów HR i zarządzanie płacami. Gwarantujemy, że osiągniesz ustalone cele poprzez ubezpieczenie OC na wygodnych warunkach.

Outsourcing Przemysłowy

„Outsourcing przemysłowy” to umowne przeniesienie niektórych procesów biznesowych i funkcji produkcyjnych, które mieszczą się w ogólnosystemowych jednostkach ogólnych zdolności klienta do dostawców. Następnie procesy zostaną wznowione w działaniu dostawcy (podwykonawstwo zobowiązań umownych).

Ukierunkowany outsourcing obejmuje realizację zamówienia i konkretne zlecenie wraz z późniejszą integracją spełnionego wyniku w procesie operacyjnym Klienta.

Naszym głównym celem w ramach „outsourcingu przemysłowego” jest realizacja działań zintegrowanych systemowych jednostek produkcji, logistyki i procesów technologicznych, w których znajdujemy znaczną część prac ręcznych. W momencie sezonowych wahań produkcji konieczne są nowe rozwiązania techniczne i profesjonalne, które nie są przedmiotem zainteresowania klienta w branży. Naszą kompetencją jest optymalizacja procesów produkcyjnych, aby nie ograniczały klienta w jego działalności.

Posiadamy wykwalifikowany personel w tej dziedzinie, odpowiednią wydajność, nowe wiodące technologie i jesteśmy w stanie dokonać znacznego postępu w całym procesie produkcyjnym. Z powodzeniem rozwiążemy czynniki ograniczające i zapewnimy Klientowi postęp dzięki naszym działaniom.

Jesteśmy w stanie przejąć część procesu produkcyjnego lub ostatecznie cały proces produkcyjny na nasze zdolności produkcyjne.

Dzięki stosunkom umownym jesteśmy również w stanie zrealizować kompletny system produkcji systemu poprzez współpracę produkcyjną z klientem, przyjmując odpowiedzialność i zapewniając gwarancję na dostarczony produkt lub usługę. Krótko mówiąc, gwarantujemy realizację założonych celów i realizację bieżących potrzeb Klienta.

Główne zalety usług outsourcingowych Europa Workintense

Jedną z naszych kluczowych korzyści jest możliwość przeniesienia ręcznego pracochłonnego systemu produkcyjnego na rynku pracy, który jest pracochłonny. Zapewnimy również niezbędny, lokalnie zmotywowany personel na rynkach pracy w Europie Wschodniej do naszej działalności.

Jesteśmy również w stanie zapewnić współpracę produkcyjną z klientem bezpośrednio w jego działalności, poprzez utworzenie naszego zakładu w ramach kompleksowej obsługi Klienta, a następnie integrację naszych celów z działalnością operacyjną innego Klienta.

Realizując tę formę outsourcingu, koncentrujemy się na następujących zawodach: pracownik fizyczny (wykwalifikowani pracownicy), techniczny, manualny, rzemieślniczy, informatyczny, menedżerski, administracyjny i serwisowy.

Skuteczne wykorzystanie doświadczenia Europa Workintense w outsourcingu z korzyścią dla Klienta

Inną naszą siłą, z której jesteśmy dumni, jest to, że posiadamy zdolności produkcyjne i magazynowe, technologie produkcyjne, a także odpowiednie rozwiązania programowe. Wszystko to pozwala nam podejmować różnorodne działania, ujednolicać procesy, przekazywać umiejętności i know-how. Skutecznie wykorzystujemy nasze doświadczenie i możliwości z korzyścią dla Klienta.

Możemy również zautomatyzować i zmechanizować procesy, w których do niedawna powszechnie wykorzystywano jedynie prace ręczne ze względu na niewielką liczbę produkowanych urządzeń.

Nasze zakłady produkcyjne i magazynowe znajdują się w Czechach i na Ukrainie.

Trzonem naszego potencjału ludzkiego stanowią nasi pracownicy, którzy w większości są obywatelami Ukrainy.

Koncentrujemy się również na pracownikach z zagranicy, szczególnie z UE, ale także z krajów trzecich. Są to głównie stali rezydenci, obywatelstwo w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub pracownicy wizowi z państwa trzeciego.

Przedmiot działalności outsourcingowej Europa Workintense

Nasze działania outsourcingowe koncentrują się na obszarach przemysłowych: produkcji, , logistyce, inżynierii, przemyśle lekkim, budownictwie, motoryzacji, przemyśle spożywczym, opiece zdrowotnej, usługach, administracji, zasobach ludzkich, księgowości i IT (technologia informacyjna).

Mamy wiele ugruntowanych projektów, w których outsourcujemy cały proces produkcji we własnych zdolnościach produkcyjnych w następujących branżach: inżynieryjnej, spożywczej, piwowarskiej i logistycznej.

Gwarantujemy:

  • Wydajność operacyjną.
  • Compliance with thelow – pełna odpowiedzialność prawna.
  • Ograniczenie ryzyka sądowego.
  • Całkowite zaufanie.

Na życzenie udostępniamy referencje i jesteśmy w stanie przetworzyć niewiążącą ofertę i zalecamy uczestnictwo w procedurze selekcji zgodnej z naszą działalnością.