Outsourcing - działania w ramach umowy zlecenia | WORKINTENSE
Zrobimy to za Ciebie
You are here:
  1. Home
  2. / Outsourcing

Outsourcing - realizacja części procesu produkcyjnego

Outsourcing - realizacja części procesu produkcyjnego
Doba čtení: 3 mins

Organizacja outsourcingu w firmie obejmuje przeniesienie działalności na outsourcingową firmę i wykonania takiej działalności na podstawie umowy zlecenia. Przekazania do outsourcingu jednego lub więcej rodzajów działalności firmy pozwala firmie osiągnąć oszczędności i przyczynia się do zwiększenia wydajności pracy przedsiębiorstwa. Głównym zadaniem, które klient próbuje rozwiązać poprzez outsourcing jest poprawa jakości procesów biznesowych i redukcji kosztów.

Dokładne kryteria oceny objętności outsourcingu w firmie nie istnieją. Firma decyduje się na tego rodzaju działalność tylko po dokładnej analizie potencjalnych korzyści i kosztów. Bierze się pod uwagę drugą działalność, strukturę organizacyjną, charakterystykę procesów biznesowych.

 Outsourcing może być podzielony na dwie kategorie: outsourcing produkcji i outsourcing procesów biznesowych. Outsourcing produkcji jest to konwersja całego cyklu produkcji niektórych produktów lub jego części do firmy zewnętrznej.

Agencja outsourcingu Workintense oferuje realizację części procesu produkcyjnego klientowi na podstawie umowy zlecenia. Mamy duże doświadczenie w realizacji zamówień dla różnych gałęzi przemysłu. Dostarczymy Państwa firmie swoich stałych pracowników, pracowników tymczasowych do prac, usług lub innych świadczeń i podejmiemy cały proces usług zarządzania, całkowicie lub częściowo na życzenia klienta.

  •  Przekazanie warunków outsourcingu pełnego procesu produkcyjnego jest związane z nabyciem i organizacją dużych grup pracowników. W tym celu agencja pracy i outsourcingu Workintense posiada niezbędne zasoby - zorganizowane grupy pracowników z liderem grupy, poprzez które jesteśmy w stanie brać udział w procesie produkcyjnym - częściowej produkcji produktów lub produkcjach ich elementów.
  •  Realizację częściową oferujemy zarówno w wynajętych oraz w swoich przestrzeniach. W przestrzeniach klienta wynajmujemy część pomieszczeń i na podstawie umowy dzierżawy zapewniamy część procesu produkcyjnego w Państwa zakładzie. Wykonywanie czynności w ramach umowy zlecenia wykonujemy zarówno w swoich przestrzeniach na naszym terytorium a potem zwracamy gotowy produkt (tylko wykonywania czynności manualnych).
  •  Posiadamy własne pomieszczenia produkcyjne o łącznej powierzchni 4000 m², w których jesteśmy w stanie wykonać umowy outsourcingowe, które wymagają intensywnych manualnych procesów. Na własnych przestrzeniach, wykonujemy działania według umowy zlecenia, zorganizujemy pracy we wszystkich polach, w których niezbędna jest praca manualna i gdzie nie mogą być używane maszyny.
  •  Agencja outsourcingu Workintense jest w stanie tworzyć projekty lub spółki pomocnicze, których zadaniem będzie kompleksowy outsourcing w Państwa procesie produkcyjnm. Zapewniamy naszą infrastrukturę, doświadczenia i wiedzę, zasoby zewnętrzne, aby osiągnąć cele biznesowe i spełnić specyficzne funkcje obsługi klienta.

Prawie każdy obiekt składa się z działów produkcyjnych i administracyjnych biur. Bez skoordynowanej pracy nie może być udany biznes. Kontrola działania różnych działów, prowadzenia potrzebnej dokumentacji, wyszukiwanie i selekcja pracowników - są to kosztowne i czasochłonne procesy. Outsourcing zwalnia zasoby ludzkie, finansowe i organizacyjne w celu umożliwienia firmie skoncentrowania się na kluczowych obszarach działalności oraz opracowanie nowych.

 Organizację outsourcingu w firmie wdraża się na podstawie umowy zlecenia, w której są do uzgodnienia wszystkie szczegóły współpracy.

Przekazanie procesu produkcyjnego na warunki outsourcingu jest optymalnym rozwiązaniem dla większości firm. Outsourcing lub wykonywanie czynności według umowy zlecenia pozwala firmom skoncentrować się na rozwoju nowych produktów i usług, zwiększenie elastyczności produkcji i dywersyfikacji produktów na podstawie aktualnych wymagań rynku.

 Jak zamówić usługi outsourcingu ? Proszę skontaktować się z jednym z oddziałów firmy Workintense lub złożycie zamówienie na naszej stronie internetowej.