Pro zaměstnavatele
You are here:
 1. Domů
 2. / HR pro firmy
 3. / Recruitment

Recruitment

Recruitment
nabor-pracovniku-workintense.png

Disponujeme širokou sítí náborových center po celé Střední a Východní Evropě. Provozujeme vlastní pracovní portály orientované na trh práce v jednotlivých částech Evropy. Naším cílem je zjednodušovat možnosti zaměstnávání v celé Evropě, globalizovat pracovní trh a nabízet uchazečům lepší pracovní příležitosti a firmám dostatek kvalifikované pracovní síly.

Proč si vybrat recruitment od společnosti Europa Workintense

Nabízíme vnitrostátní i mezinárodní nábor zaměstnanců a zajišťujeme komplexní řešení náborových procesů. Zajistíme za vás vízové povinnosti, jednání s úřady i zapojení se do speciálních programů, např. Režim Ukrajina.

Vybíráme pro vás talentované a zkušené zaměstnance ze všech průmyslových odvětví. Podívejte se do naší databáze nabízených profesí. Orientujeme se na výběr zaměstnanců z širokého spektra profesí a různé úrovně kvalifikace, počínaje profesemi nevyžadujícími kvalifikaci, až po manažerské a inženýrské pozice. Zajišťujeme veškeré náborové procesy a potřebnou administrativu. Máme praxi s prováděním náboru uchazečů na místní pracovní trhy, ale také do vzdálených regionů kontinentální Evropy. Zajišťujeme také hromadný nábor pracovníků. Naše vlastní výrobní, logistické a ubytovací kapacity nám významně přispívají k flexibilitě, růstu a prověřování nových uchazečů i výběru zaměstnanců.

Oboustranná spokojenost je pro náš recruitment klíčová. Nasloucháme zákazníkům na obou stranách jednacího stolu a pro oba hledáme optimální variantu. Díky tomu v našich náborových procesech dosahujeme minimální fluktuace.

Varianty služby recruitment pro firmy

 • Klasický recruitment. Proces náboru zaměstnanců je orientovaný na zákazníka a uchazeče z místního pracovního trhu.
 • Hromadný nábor zaměstnanců.  Nábor velkého množství pracovníků pro nově vzniklé provozy, změny v provozu, nebo sezónní výkyvy. Nábor je kombinovaný jak z místního pracovního trhu, tak i ze zahraničí.
 • Mezinárodní recruitment. Služba pro zákazníky ze států Západní Evropy, pro které zajišťujeme nábor zaměstnanců z Východní a Střední Evropy.
 • Headhunting (executive search) - Náš zkušený head hunter aktivně vyhledává vhodné úzce specializované adepty a talenty na vaše volná pracovní místa, zejména v TOP Managementu. Head hunter je napřímo oslovuje a prochází s nimi celým executive search procesem.

Jak probíhá nábor zaměstnanců?

Vyřešíme za vás celý proces oslovování adeptů, výběr nejvhodnějších uchazečů a následnou celkovou recruitment agendu a zpracovávání potřebných dokumentů.

 1. Nejprve vypracujeme podrobnou specifikaci ke konkrétnímu pracovnímu místu.
 2. Následně společně vytvoříme profil vhodného uchazeče.
 3. Provedeme analýzu trhu a posbíráme maximum aktuálních informací, zejména týkajících se motivačních faktorů pro uchazeče.
 4. Vybereme vhodné pracovní trhy a cílové skupiny uchazečů, které následně oslovíme.
 5. Uchazeče informujeme o pracovním místě, provedeme inzerci a intenzivní oslovování vhodného segmentu. Výsledkem této práce bude databáze potenciálních uchazečů.
 6. V další fázi už provádíme výběr zaměstnanců, případně executive search, komunikujeme přímo s uchazeči, provádíme dotazníky, ankety a testy.
 7. Následně dochází k selekci uchazečů, nejprve interně v naší společnosti, pak ve spolupráci s vámi.
 8. V poslední fázi přichází finální výběr zaměstnanců. Postoupíme k procesu sepisování smluv, vyřizování vízových povinností a dalších náležitostí.
 9. Volitelně nabízíme i zajištění zaškolení nových zaměstnanců k budoucímu výkonu povolání.

Proces náboru pracovníků provádíme komplexně (full service) anebo jen částečně podle vašich aktuálních potřeb. V každé variantě zajišťujeme integraci výsledného řešeni recruitment a splněného cíle do vašich provozních procesů.

Na vyžádaní poskytneme reference a jsme schopni zpracovat nezávaznou nabídku služby recruitment. Rádi se zúčastníme výběrového řízení, které je v souladu s předmětem našeho podnikání.

Na vyžádaní poskytujeme reference a jsme schopni zpracovat nezávaznou nabídku, a radí se zúčastníme výběrového řízeni, které je v souladu s předmětem našeho podnikání.