Informacje na temat przetwarzania danych osobowych „RODO“
You are here:
  1. Home
  2. / Informacje na temat przetwarzania danych osobowych „RODO“

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych (RODO)

zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 / WE „RODO”) poinformuje Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

Dane osobowe to: wszystkie informacje o osobie fizycznej, które można zidentyfikować na podstawie takich danych.

Jeśli przekażesz nam swoje dane osobowe, dane te będą przetwarzane przez naszą firmę jako administratora zgodnie z RODO i obowiązującym prawem czeskim.

Kto jest menedżerem twoich danych osobowych i jakie są jego dane kontaktowe?

Administratorem twoich danych osobowych jest Europa Workintense spol. s ro, Štěpánská 704/61, 110 00 Praga 1, Republika Czeska

Kto jest inspektorem ochrony danych?

Odpowiedzialny za inspektora ochrony danych jest:
Langmeier & Co., Law Firm Ltd.,
IČO: 02870355,
z siedzibą na Na Bělidle 997/15, 150 00 Praga 5,
reprezentowany przez dyrektora zarządzającego JU Dr. Jan Langmeier
zarejestrowany w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Pradze, sygnatura C224324

Jakie dane osobowe gromadzimy?

Gromadzimy dane osobowe osób poszukujących pracy na podstawie rejestracji w portalu pracy lub na podstawie zawartej umowy oraz danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody wyrażonej przez osobę poszukującą pracę.

Administrator zbiera następujące dane osobowe wnioskodawców: imię, nazwisko, adres e-mail, płeć, datę urodzenia, obywatelstwo.

W jakim celu potrzebujemy twoich danych osobowych?

Przetwarzamy dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych i zapewnienia właściwego wykonania zobowiązania umownego z osobą, której dane dotyczą, w szczególności w celu świadczenia usług w zakresie ogłoszeń o pracy.

Komu mogą zostać przekazane Twoje dane osobowe?

Administrator może, za twoją zgodą, przekazać lub powierzyć przetwarzanie danych osobowych innej osobie, chyba że przepisy prawa Republiki Czeskiej i RODO stanowią inaczej.

Jak długo przechowujemy twoje dane osobowe?

Przechowujemy dane osobowe przez 10 lat od rozwiązania stosunku umownego zgodnie z terminami określonymi przez prawo. Po upływie okresu przechowywania wszystkie dokumenty analogowe i cyfrowe zawierające dane osobowe są niszczone.

Czy Twoje dane osobowe są przekazywane za granicę (państwa spoza UE i organizacje międzynarodowe)?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane za granicę tylko za Twoją zgodą.

Jakie masz prawa i obowiązki?

Zgodnie z przetwarzaniem danych osobowych możesz wykonywać następujące prawa:

  • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
  • prawo do sprostowania danych osobowych (art.16 RODO),
  • prawo do usunięcia danych osobowych (art.17 RODO),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
  • prawo do przenoszenia danych (art.20 RODO),
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 ust. 1 RODO),
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).